Om kylskåp

Ett kylskåp, eller “kyl” som den ibland kallas i folkmun är ett skåp som kyler främst matvaror. Den kan även användas till att kyla exempelvis läkemedel och andra typer av produkter som ska förvaras kallt.

Kylskåpet finns både i hemmen, på arbetsplatser, i butiker och övriga lokaler där något ska hållas färskt eller kylt innan användning. Kylen tillhör varugruppen vitvaror där även bland annat tvättmaskiner, diskmaskiner och dammsugare ingår.

kylskap-vanligt  Kylskåpets temperatur

Oftast går kylskåpets temperatur att ändra beroende på vad man ska förvara i skåpet. Temperaturen kan vara allt från nollgradigt till rumstempererat för att det ska klassas som ett kylskåp. Det finns egentligen inget krav på hur kallt ett kylskåp måste kunna bli, och vice versa.

Det finns i stort sett alltid någon form av regleringsknapp eller liknande för att bestämma vilken temperatur kylskåpet ska hålla, hur denna är utformad och fungerar varierar dock mycket från kyl till kyl. Den rekommenderade temperaturen för kylskåp är 4-6 grader Celsius.

Temperaturen skiljer sig ofta inom kylskåpet och olika delar kan vara olika kalla. Det rekommenderas att man kontrollerar var sitt kylskåp är som kallas respektive varmast innan man börjar packa in kylvaror då olika kylvaror har olika temperaturer de optimalt vistas i för att hålla så länge som möjligt.

Ett kylskåp från förr - inget minikylskåp direkt.

Hur funkar ett kylskåp?

De moderna kylskåpen för bort värme från kylskåpen med hjälp av en kompressor och köldmedel. Köldmedlet varierar mellan vätska och gasform och när den för att köldmedlet ska bli just gasform krävs värme, värme som tas upp från kylskåpet och de kylvaror som lagts in. På så sätt blir kylskåpet kallt. Gasen blir till vätska igen på baksidan av skåpet där således värme bildas igen.

Kylskåp kan ha ett inbyggt frysfack och både frysfack och hela frysar fungerar på liknande sätt kylskåp och beskrivet ovan.